Auditul resurselor umane

 

Auditul resurselor umane

Este necesar a fi efectuat periodic, cel puțin odată la fiecare 3 ani, însă este util în momentele de criză, când productivitatea nu corespunde țintelor şi lipsește motivaţia angajaților sau când apar situaţiile conflictuale.

Pentru a stabili direcţiile de acţiune este necesară diagnosticarea procedurilor de resurse umane. Atunci când acţiunea departamentului de resurse umane nu este suficientă pentru a îmbunătăţi productivitatea şi situaţia financiară a firmei sau în aplanarea conflictelor, auditul resurselor umane oferă o analiză clară şi obiectivă a funcţionării componentei de resurse umane a societății.

Resursele umane reprezintă componenta esențială a unei societăți. Introducerea componentei de resurse umane în rândul activităţilor strategice ale firmei poate conduce la minimizarea problemelor care apar în legătură cu personalul.

Un departament de resurse umane eficient determină o creştere a stabilităţii şi fidelităţii personalului în cadrul unei organizaţii, făcându-i pe angajaţi să se simtă puşi în valoare, spunându-le ce se aşteaptă de la ei, precum şi ce pot aştepta ei de la angajator.

În cazul unor organizaţii mici, cu un număr mic de persoane salariate, nu se resimte necesitatea unei persoane care să se ocupe de domeniul resurselor umane. Cu toate acestea, orice organizaţie are nevoie de o serie de competenţe în domeniul resurselor umane. Acestea pot proveni de la un consultant în domeniul resurselor umane din exteriorul organizaţiei sau de la o persoană din cadrul organizaţiei specializată în acest sens, care îndeplineşte şi alte obligaţii.

Auditul resurselor umane are următoarele obiective (Paterson, 1999):

 • menţinerea obiectivelor departamentului de resurse umane în armonie cu viziunea şi cu strategiile pe termen lung ale organizaţiei;
 • clarificarea practicilor şi procedurilor din domeniul resurselor umane, precum şi a rolurilor diferitelor departamente sau persoane din sistemele de execuţie şi de conducere ale organizaţiei;
 • stabilirea unor puncte de referinţă în vederea punerii în practică a soluţiilor oferite de audit; e asigură conformitatea cu legislaţia naţională şi internaţională din domeniul muncii, eliminând totodată cheltuielile suplimentare generate de lipsa de conformitate;
 • participă la îmbunătăţirea eficienţei şi productivităţii muncii şi la reducerea costurilor cu resursele umane; e evaluarea situaţiei curente din cadrul funcţiunii de resurse umane;
 • standardizarea practicilor şi procedurilor utilizate în cadrul unei organizaţii la diferite niveluri sau componente departamentale; e îmbunătăţirea comunicării în cadrul resurselor umane proprii, crescând credibilitatea şi gradul de percepţie a top managementului în rândul personalului de execuţie. O auditare atentă şi un raport în această privinţă pot evita multe probleme ulterioare sau le pot anticipa.

Pe lângă auditările periodice se pot realiza audituri şi cu alte ocazii (Dessler şi alţii, 2004):

 • în momentul unor schimbări organizaţionale importante:
  • fuziuni,
  • achiziţii,
  • externalizarea unei părţi din organizaţie,
  • schimbarea consiliului de administraţie sau a managerului general;
 • modificări importante ale cadrului legislativ (modificarea codului muncii, de exemplu);
 • deschiderea unor noi filiale;
 • creşterea organizaţiei;
 • angajarea unui nou manager de resurse umane.

Auditul resurselor umane poate constitui o importantă pârghie în procesul schimbării organizaţionale.

Procesul auditării poate fi parcurs rapid, el depinzând de gradul de detaliere impus de către managementul organizaţiei.

În ultimii ani, auditul resurselor umane s-a perfecţionat prin dezvoltarea procesului de definire a aşteptărilor şi printr-un nivel de performanţă mai ridicat.

Abordarea sistemică a permis o viziune mai comprehensivă asupra organizaţiei, incluzând practicile tradiţionale din domeniul resurselor umane şi adaptându-se la diversitatea culturală şi economică a organizaţiilor.

Solicită acum
prima ședință de consultanță gratuită

 

  Aveți întrebări? Contactați-ne!

  +4 (0)

  0724 546 093