Consultanță resurse umane

 

CONSULTANŢĂ RESURSE UMANE

Managementul resurselor umane constă în gestionarea resurselor umane, de la recrutare până la încetarea angajării.

DOCUMENTE puse la dispoziția dvs.:

 • oferta de angajare, personalizată pentru fiecare poziţie;
 • fişa de post redactate pe specificul activităţii societății;
 • contractul individual de muncă, cu elementele generale: perioada determinată, nedeterminată, perioada de proba, dar și clauze speciale: neconcurenta, fidelitate, formare profesională, confidenţialitate, etc.;
 • actele adiţionale: modificări de salariu, de funcţie, clauze, delegare, detaşare, schimbare a locului de muncă, etc.;
 • deciziile curente: de sancţionare; de suspendare în cazul concediului de maternitate, creştere copil; de încetare a activităţii; de concediere individuală / colectivă / şomaj, etc.;
 • fişele de lichidare;
 • regulamentul de Ordine Interioară;
 • regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 • contractul Colectiv de Muncă şi asistenţă în negocierea cu salariaţii.

PROCEDURI DE RESURSE UMANE

SERVICIILE suport in privinta conceperii si implemetarii diferitelor proceduri:

 • de Angajare;
 • de Inducţie;
 • de Aprobare / informare concedii;
 • de formare profesională;
 • de Eliberare adeverinţe;
 • de cercetare disciplinară sau cercetare material a angajaților.

Solicită acum
prima ședință de consultanță gratuită

 

  Aveți întrebări? Contactați-ne!

  +4 (0)

  0724 546 093