Servicii

 

SERVICII DE RESURSE UMANE

Prin externalizarea resurselor umane veți pune capăt unei ”rutine” consumatoare de resurse şi veţi putea să concentraţi eforturile spre activităţi care vor aduce valoare afacerii dumneavoastră.

Oferim servicii în sistem externalizat, de:

Administrare Personal

 • Intocmirea contractelor individuale de munca si a dosarelor de personal la angajare (minuta informare, contract individual de munca, fisa de post, completarea dosarului de personal cu copii ale principalelor documente de identitate, studii si stare civila ale salariatului);
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca (minute informare, acte aditionale, decizii etc.)
 • Generarea si transmiterea inregistrarilor in Registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal), conform prevederilor legale;
 • Actualizarea periodica a dosarelor de personal, conform prevederilor legale: actualizarea informatiilor privind casa de asigurari de sanatate, persoane aflate in intretinere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.;
 • Eliberarea de adeverinte pentru salariati (pentru obtinerea subventiei la caldura, pentru venituri si deduceri, pentru obtinerea creditelor de la banci si/sau in alte scopuri);
 • Intocmirea diverselor situatii privind concediile (de odihna, concediile fara plata, concediile medicale si dosarele de recuperare de sume din concediile medicale), intocmirea dosarelor in vederea obtinerii diferitelor tipuri de pensii, realizarea diverselor situatii privind structura personalului (rapoarte periodice pentru Institutul National de Statistica, Anaf, ITM, CASS, CNPAS, etc), precum si notificarea permanenta in privinta schimbarilor legislative legate de resursele umane.

Salarizare

 • Calculul salarial pe baza datelor datelor de personal actualizate la zi, a orelor lucrate comunicate de client, generarea declaratiei unice 112, a fluturasilor de salariu (transmitere prin e-mail sau plicuri securizate), a ordinelor de plata pentru plata contributiilor si arhivarea corespunzatoare a acestor documente.
 • Calculul orelor de orice tip (suplimentare, timp normal, timp de noapte, absente), calculul concediilor de odihna si a concediilor fara plata, calculul sumelor rezultate din diverse modificari (prime, depasiri de plan, tichete de masa, tichete cadou, deduceri suplimentare, avansuri, diurne care depasesc cuantumul deductibil legal, etc), calculul concediilor medicale de orice tip, calculul retinerilor (pensii private, popriri, sanctiuni disciplinare).
 • Rapoarte personalizate, fisiere necesare platii salariilor prin intermediul bancii, declaratii necesare Institutului National de Statistica, dosare recuperare sume din FNUASS si alte documente de personal necesare derularii activitatii clientului.

Solicită acum
prima ședință de consultanță gratuită

 

  Aveți întrebări? Contactați-ne!

  +4 (0)

  0724 546 093